วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

นิทรรศการประกวดพระเครื่องพระบูชา เหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการประกวดพระเครื่องพระบูชา เหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นายสถิต มหัทธนไพศาล   ประธานกรรมการบริหาร เขต 5 สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย  ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน  นายมานิต  นพอมรบดี  สส.จังหวัดราชบุรี และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  นายสมนึก มุยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง รองประธานจัดงาน  พร้อมคณะกรรมการร่วมแถลงข่าว  การจัดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญพระคณาจารย์ยอดนิยม-ร่วมสมัย ครั้งที่ 1

ซึ่งจะจัดขึ้น  วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ตลาดเพชรเมืองราช หรือตลาดกอบกุล โดยมีชมรมพระเครื่องจาก 7 จังหวัดเข้าร่วมงานประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นทุรกันดาร  และส่วนหนึ่งจะมอบให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ตำบลเขาแร้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  

อีกทั้งยังได้อนุรักษ์พระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอีก 7 จังหวัด ทางด้าน  สส.มานิต  นพอมรบดี อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน กล่าวว่า ในการจัดงานนิทรรศการการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ของจังหวัดราชบุรี  ถือว่าเป็นอีกงานที่หลายคนให้ความสนใจ พร้อมย้ำกับผู้ที่จะเข้าร่วมงานว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในพระเครื่องที่ผ่านสายตาของคณะกรรมการของงานเป็นของแท้แน่นอนและตลอดกาลอีกด้วย

**********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: