วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

เอสซีจี เปเปอร์ กลุ่มโรงงานบ้านโป่งสร้างฝายชลอน้ำ 200 ฝายที่อำเภอบ้านคาเอสซีจี เปเปอร์ กลุ่มโรงงานบ้านโป่งสร้างฝายชลอน้ำ 200 ฝายที่อำเภอบ้านคา


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เอสซีจี เปเปอร์ กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง จัดกิจกรรม”สร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริฯ” “โครงการ SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต” เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพความชุ่มชื้นให้แก่พื้นแผ่นดิน รักษาสภาพผืนป่าและสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้นำพนักงานของโรงงาน ร่วมกับข้าราชการ และชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ จำนวน 200 ฝาย ที่บ้านพุบอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เอสซีจี เปเปอร์ ได้ดำเนินการสร้างฝายที่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 ไปแล้ว 500 ฝาย และรวมครั้งนี้ด้วยเป็น 700 ฝาย

สำหรับฝายที่ทำขึ้นจะใช้ไม้ไผ่ซึ่งสามารถหาได้ง่ายในบริเวณลำห้วย เป็นฐานหลักประกอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีกระสอบบรรจุหินหรือทรายนำไปวางเป็นชั้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อกั่นน้ำให้ไหลช้าลงและสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในช่วงหน้าแล้ง

****************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: