วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

อ.ปากท่อ แถลงข่าว การจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ประจำปี 2555อำเภอปากท่อแถลงข่าว การจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ประจำปี 2555


เมื่อวันที่ (20 มี.ค.55) ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายสาวิตร เจียมจิระพร ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปากท่อ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2555 ณ สนามที่ว่าการอำเภอปากท่อ เพื่อเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วง และของดีอำเภอปากท่อ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำ กะเหรี่ยง ในอำเภอปากท่อ

โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การประกวดผัก ประกวดสุดยอดมะม่วง ประกวดธิดาเกษตร และธิดาขบเผาะ ประกวดเทพีมะม่วงสุกงอม การแข่งขันกินสุดยอดมะม่วงเปรี้ยว แข่งขันกินสุดยอดหมูย่าง ที่มีรสชาติกรอบอร่อย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของอำเภอปากท่อ ตลอดจนเลือกชมและซื้อ มะม่วง ผลไม้ และสินค้า OTOP ของอำเภอปากท่อ

สำหรับอำเภอปากท่อ มีพื้นที่ปลูกมะม่วง 9,500ไร่มากที่สุดในจังหวัดราชบุรี พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์น้ำดอกไม้ รองลงมา คือ พันธุ์แก้วลืมรัง หนังกลางวัน ทองดำ เขียวเสวย และฟ้าลั่น โดย ส่งจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย จำนวน 700 ตันต่อปี

*********************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/03/55

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: