วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง

เมื่อวันนี้ (21 มี.ค.55) ที่ผ่านมา ที่วัดรางบัว หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรี ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นำบริการของแต่ละหน่วยงานมาให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการดังกล่าวหมุนเวียนไปในทุกอำเภอ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้มอบให้แก่วัดรางบัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวกับประชาชนตำบลรางบัว โดยขอให้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ และในช่วงฤดูแล้งนี้ขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่เพิ่มความร้อนให้อากาศ โดยการเผาตอซัง เผาขยะ และเผาป่า และขอให้ทุกคนร่วมกับอำเภอจอมบึง แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 26 ทุน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ยากจนจำนวน 200 ชุดด้วย

สำหรับตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลาดเชิงเขา ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตรกรรม และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน จึงต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือแก้ปัญหาดังกล่าวให้ด้วย

*********************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/03/55

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: