วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง


องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.40 น. นายพลาการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมงานสายใยรักที่ทางโรงพยาบาลฯจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่เด็กวัยต่างๆทุกวันพุธ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน และมอบถุงพระราชทาน พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับโรงพยาบาลฯ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงาน ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาด้วย
สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน 192 คน ประกอบด้วยแพทย์ปฏิบัติงานประจำ 7 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 4 พยาบาล 61 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 116 คน ประชาชนมารับบริการเฉลี่ย วันละ 544 คน เดือนละ 11,880 คน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง เป็นสถานบริการสุขภาพ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง และพื้นที่ใกล้เคียงตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เป็นอย่างดีเสมอมา*********************************
ภาพ/   สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/03/55


ไม่มีความคิดเห็น: