วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

อย.ลุยตรวจร้านขายยาเมืองราชบุรี พบร้านขายยาชื่อดังลักลอบขายยาผิดกฏหมายเพียบ

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เดินหน้ากวาดล้างร้านขายยาผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องล่าสุด พบร้านขายยา พรเพ็ญเภสัช อ.เมือง จ.ราชบุรีลักลอบขายยาผิดกฎหมาย พบยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ทั้งแบบนํ้าและแบบเม็ด ยากลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ, ยาลดความอ้วนที่ลักลอบผสมไซบูทรามีน, กลูตาไธโอน และยารักษาสิวผิดกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ อย. ได้อายัดและดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาจริยธรรมวิชาชีพ อีกทั้ง  ประสาน สสจ.ทุกจังหวัดให้หมั่นตรวจสอบร้านขายยาอย่างเข้มงวด 


นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าได้มีนโยบายตรวจร้านขายยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ร้านขายยาลักลอบขายยาผิดกฎหมาย ซึ่งเมื่อเดือนมกราคม อย. ได้ดำเนินการตรวจร้านขายยาในกรุงเทพฯ จำนวน 158 ร้านและต่างจังหวัด 600 กว่าร้าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เดือนกุมภาพันธ์ อย. ได้ตรวจร้านขายยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มเติม ได้แก่ นนทบุรี , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และปทุมธานี จำนวน 144 ร้าน  พบมีการจําหน่ายยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน ที่ไม่อนุญาตให้จําหน่ายในร้านขายยา ซึ่งอาจมีผู้ลักลอบซื้อเพื่อนําไปทําสารตั้งต้นยาเสพติด จํานวน 16  ร้าน ทั้งนี้ อย.ได้อายัดและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว


เลขาธิการ ฯ กล่าวต่อไปว่าเมื่อเ ร็ว ๆ นี้ (22 กุมภาพันธ์ 2555) เจ้าหน้าที่ อย. ภายใต้การอํานวยการของ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผบก.ปคบ. และพ.ต.อ.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ (ผบก.4 บก.ปคบ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมออกตรวจร้านขายยาที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ที่ร้านขายยาพรเพ็ญเภสัช  ซึ่งมีอยู่ 6 สาขา ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เจ้าของร้านชื่อ นางพรเพ็ญ คีรีวัลย์ จึงได้ขอตรวจสอบ พบยาที่ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนตํารับยากับ อย. และยาที่ อย. ไม่อนุญาตให้จําหน่ายในร้านขายยา ได้แก่ ยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ทั้งแบบนํ้าและแบบเม็ด ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมที่ อย. อนุญาตให้จําหน่ายได้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น  เนื่องจากมีการนําไปทําเป็นสารตั้งต้นยาเสพติด, ยากลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ, ยาลดความอ้วนที่ลักลอบผสมไซบูทรามีน,กลูตาไธโอน และยารักษาสิวผิดกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง ร้านขายยาดังกล่าว ไม่ได้จัดทําบัญชีซื้อ/ขายยา ให้ครบถ้วน ในเบื้องต้นแจ้งข้อหาดำเนินคดี ดังนี้
  1. ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  2. ขายยาอันตรายขณะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ มีโทษปรับ 1,000 – 5,000 บาท
  3. ขายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. ไมจัดทำบัญชีซื้อและบัญชีขายยา มีโทษปรับ 2,000-10,000 บาท
  5. ผูั้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ควบคุมการจัดทำบัญชียา มีโทษปรับ 1,000-5,000 บาท
  6. ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือ 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปับไม่เกิน 100,000 บาท
  7. ขายยาหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท  

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. จะประสานความร่วมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เข้มงวด ในการตรวจสอบร้านขายยา และขอให้ร้านขายยาทุกร้านท้ังในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าได้กระทำผิดกฏหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ขายาอันตราย เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากโทษที่ได้ระบุดังกล่าวแล้ว ทาง อย. จะส่งข้อมูลเภสัชกรที่คุมร้าน ให้สภาเภสัชกรรม พิจารณาเรื่องจริยธรรมวิชาชีพด้วย โดยเฉพาะร้านที่จําหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตประเภทออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทยาเสพติด และยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับ ซึ่งทาง อย. จะดําเนินการพักใบอนุญาตจําหน่ายยาจนกว่าจะดําเนินคดีสิ้นสุด 


ดังนั้น  ขอให้ผู้ประกอบการร้านขายยาทุกร้านคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และความปลอดภัยของประชาชนด้วย รวมทั้งขอให้ประชาชนคนไทยหันมา ซื้อยาจากร้านยาคุณภาพ หรือร้านขายยาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและต้องมีเภสัชกรประจําร้านให้บริการท่านในการแนะนําให้ใช้ยาอย่างปลอดภัย เพื่อมิให้ได้รับอันตรายหรือผลข้างเคียงใดจากการใช้ยา ทั้งนี้ ขอผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตา หากผู้บริโภคพบร้านขายยาที่จําหน่ายยาผิดกฎหมาย/ ไม่มีเภสัชกรประจําร้าน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่่วน  อย. โทร. 1556 หรอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัด


************************************
ที่มาของข่าว
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ข่าวแจก  52 / ปีงบประมาณ 2555
(ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ให้ HCTV ช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์)
ที่อยู่ข่าวทางเว็บไซต์ : ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ไม่มีความคิดเห็น: