วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

พิธี รับ-มอบ ธง เครื่องหมายสัญลักษณ์“กรมการทหารช่าง รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”
กรมการทหารช่าง ทำพิธี รับ-มอบ ธง เครื่องหมายสัญลักษณ์กรมการทหารช่าง รวมพลังต่อต้านยาเสพติดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง พลโทนิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีรับ มอบ ธงเครื่องหมายสัญลักษณ์ "กรมการทหารช่าง รวมพลังต่อต้านยาเสพติดให้กับ กองพลทหารช่าง ประกอบไปด้วย โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง กรมทหารช่างที่ 11 กรมทหารช่างที่ 21 กองบริการ กรมการทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 602 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพันทหารช่างที่ 51 และกองคลังทหารช่าง

พร้อมกันนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีข้าราชการนายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ พลทหาร และลูกจ้าง ของกรมการทหารช่างเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้กรมการทหารช่างได้ดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยทหารต้านภัยยาเสพติด ในโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวตามนโยบายของกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่อง
 
**************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: