วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์แถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรีเทศบาลตำบลบ้านสิงห์แถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี และนายสุรพล แสวงศักดิ์ ร่วมงานแถลงข่าว ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว ในวันที่ 15-17 เมษายน 2555 ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ในพื้นที่อำเภอโพธาราม มีประชากรที่หลากหลายทางเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ โดยเฉพาะไทยลาวเวียง หรือชาวลาวตี้ ที่ยังคงอนุรักษ์ภาษาถิ่นดั้งเดิม ตลอดจนการแต่งกาย ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียง และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นดั้งเดิม ได้แก่ ประเพณีแก้ห่อข้าว สารทลาว และประเพณีแห่ดอกไม้ฉลองสงกรานต์ชาวลาวเวียง

สำหรับประเพณีแห่ดอกไม้ จะมีการจัดเป็นริ้วขบวนของชุมชนตำบลบ้านสิงห์ 12 ชุมชน และชาวลาวเวียงในตำบลต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยแต่ละคนจะถือดอกไม้ ได้แก่ ดอกคูณ และดอกไม้ตามธรรมชาติ โดยจะนำดอกไม้ไปถวายพระ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้ จะมีการจัดกิจกรรมกิน-เที่ยว ดู-เล่น เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยลาวเวียงอย่างหลากหลาย ได้แก่ พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษลาวเวียง พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารอร่อย
******************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/03/55

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: