วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

องคมนตรีเปิดห้องสมุดสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จังหวัดราชบุรี
องคมนตรีเปิดห้องสมุดสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จังหวัดราชบุรี
 


เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์  องคมนตรี เป็นประธานเปิด ห้องสมุดสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แห่งที่ 22จังหวัดราชบุรี ที่โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ซึ่งสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2554-2555 ได้จัดสร้างและมอบให้โรงเรียนเทศบาล 1(วัดสัตตนารถปริวัตร) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนจัดสร้างห้องสมุดสารานุกรมพร้อมกัลป์เยี่ยมชมห้องสมุดและชมนิทรรศการของนักเรียนด้วย**********************************       
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา   สิมมา
30/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: