วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปิดโครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


โรงพยาบาลค่ายภาณรังษี ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการ ให้กับแม่บ้านกำลังพลที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี นางนภาวรรณ ปานมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการ ซึ่งความเป็นมาของโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรขาราชการ และลูกจ้างของกรมการทหารช่าง ที่มีอาการผิดปกติ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกคนปัจจุบัน คือ ร.ศ.นราพร จันทร์โอชา ได้มีนโยบายให้แต่ละหน่วยได้ดูแลบุตรหลานกำลังพลในสังกัดที่มีความผิดปกติ

พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน เพื่อลดอาการผิดปกติของบุตรหลานกำลังพลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบกให้เป็นรูปธรรม ทางโรงพยาบาลค่ายภาณรังษี จึงได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง จัดโครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการ ให้กับแม่บ้านกำลังพลที่กำลังตั้งครรภ์ แม่บ้านที่มีบุตรแรกเกิดขวบปีแรก หญิงวัยเจริญพันธุ์ ผู้ที่สนใจ และอาสมัครสาธารณสุข พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

*****************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
16/03/55

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: