วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

จ.ราชบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554จังหวัดราชบุรีจัดงานวันข้าราชการพลเรือน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2554เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีวันข้าราชการพลเรือน สำหรับในพิธีได้นิมนต์พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีมาให้ศีล และอัญเชิญพระวรธรรมของสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกเพื่อความเป็นศิริมงคลกับผู้ร่วมงาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน พร้อมกับอ่านคำปราศรัยจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 7 รายเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
 
       
ด้านพันตำรวจเอก ธีระเดช อธิภัคกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัดเพลง เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของจังหวัดราชบุรีในปีนี้กล่าวว่า แนวทางการทำงานของตนได้ยึดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ทั้งในหน่วยงานและกับตัวเอง

ส่วนนางสาวรัตติญา งามระบำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นอีกคนที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น กล่าวด้วยว่าความรักในองค์กรของตนเป็นการสร้างพลังของการทำงานให้ประชาชน***************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
06/04/55

ไม่มีความคิดเห็น: