วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสัปดาห์สิ่งแวดล้อมศึกษาในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพโดยอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง ราษฎรชาวอำเภอสวนผึ้ง หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สำนักงานอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออำเภอสวนผึ้ง ซึ่งมีโครงการราชดำริในพระองค์มากมาย อาทิ โรงเรียนตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งชาวอำเภอสวนผึ้ง และประเทศเพื่อนบ้านได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการการประกวดผลงานทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
06/04/55

ไม่มีความคิดเห็น: