วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

รถทัวร์ สุราษฎร์ธานี-กระบี่ เสียหลักตกคูกลางถนนรถทัวร์ สุราษฎร์ธานี-กระบี่ เสียหลักตกคูกลางถนน เจ็บสาหัสแขนขาด ติดล้อรถ


ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองราชบุรีเฮ หลังรับเบี้ยยังชีพเพิ่ม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองราชบุรีเฮ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มแบบขั้นบรรได


เปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อแก่นจันทน์
พิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อแก่นจันทน์ ประจำปี 2555


บรรยากาศการซื้อขายทองรูปพรรณในเทศบาลเมืองราชบุรีบรรยากาศการซื้อขายทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากประชาชน เกรงว่า ทองคำจะมีการปรับราคายังไม่คงที่


โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองราชบุรี ประจำปี 2555