วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผู้แทนพระองค์ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชนชาวสวนผึ้ง

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มอบผ้าห่มกันหนาวประทาน แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการ “สามประสาน ตำรวจ-ราชทัณฑ์-ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “สามประสาน ตำรวจ-ราชทัณฑ์-ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”


3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เหล่าข้าราชการทหาร ร่วมกันจัดพิธีสดุดีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2555


อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย รอบสาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเองในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย รอบสาม


วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตชต.เลือดร้อนถูกทวงแบตเตอรี่โมโหชักปืนยิงกลางวงเหล้า

อาสาสมัครตำรวจสายตรวจชุมชนเลือดร้อน ถูกทวงแบตเตอรี่โมโหชักปืนยิงกลางวงเหล้า

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


มอบเบี้ยยังชีพ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เทศบาลตำบลหลุมดิน จัดพิธีมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได เป็นแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี


เปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโฉมใหม่ โรงพยาบาลราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโฉมใหม่ โรงพยาบาลราชบุรี


จทบ.ราชบุรี จัดกิจกรรม เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดกิจกรรม เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี


วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ชาวนาตำบลเขาแร้งประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวสืบสานประเพณีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษสร้างไว้

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ชาวนาตำบลเขาแร้งประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวสืบสานประเพณีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษสร้างไว้


ตำรวจกองปราบบุกรวบนักพนันไฮโลได้พร้อมของกลาง


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ตำรวจกองปราบบุกรวบนักพนันไฮโลได้พร้อมของกลาง


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามผลการดำเนินงานส่วนราชการในพื้นที่ จ.ราชบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามผลการดำเนินงานส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี


ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดราชบุรีเร่งแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน


งานวันนัดพบแรงงานที่ราชบุรีคึกคัก มีตำแหน่งงานว่างกว่า 9,000 อัตราสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน จัดหางานเผยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 9,000 อัตรา


คณะกรรมาธิการการศึกษาและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ราชบุรี

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


คณะกรรมาธิการการศึกษาและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางมาศึกษาข้อเท็จจริงและเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนวัดดอนแจง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ชาวบ้านกว่าร้อย ยกขบวนประท้วงนายก อบต.สวนกล้วย
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ชาวบ้านกว่าร้อย ยกขบวนประท้วงนายก อบต.สวนกล้วย ไม่ยอมแต่งตั้งรองนายกฯ


3 BB ราชบุรี มอบหมวกกันน๊อค ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรด์ จำกัด (มหาชน) ราชบุรี มอบหมวกกันน็อค เพื่อสานต่อโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %


โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554


เปิดโครงการบ้านชีวา ราชบุรี

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เปิดแล้วโครงการบ้านชีวา ราชบุรี


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กำชับให้ระมัดระวังการจุดดอกไม้ไฟในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประเดือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กำชับให้ระมัดระวังการจุดดอกไม้ไฟในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประเดือน


กีฬา พ.จ.น.ก.ดอกคูนเกมส์
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ สานฝันสู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 34 “ดอกคูนเกมส์”


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

จ.ส.อ.ซิ่งเก๋งชนประสานงากับเก๋งอีกคันตายคาที่ 2 เจ็บ 2
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จ่าสิบเอก ซิ่งเก๋งชนประสานงากับเก๋งอีกคันเสียชีวิตคาที่ 2 ราย และบาดเจ็บอีก 2 รายสาวใหญ่เพิ่งจะพ้นโทษนอนเปลือยตายในบ้านปริศนา
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


สาวใหญ่เพิ่งจะพ้นโทษนอนเปลือยตายในบ้านปริศนา


รวบ 2 โจ๋เลียนแบบทีวีจี้ชิงทรัพย์ในปั๊มน้ำมันหาเงินเที่ยวและเสพยา
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


รวบสองโจ๋เลียนแบบทีวีจี้ชิงทรัพย์ในปั๊มน้ำมันหาเงินเที่ยวและเสพยา


ตร.เมืองโอ่ง จัดโครงการ “ตำรวจสีขาว เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติด”
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ตำรวจราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล จัดโครงการ “ตำรวจสีขาว เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติด”


กรมการทหารช่างประกาศเป็นหน่วยทหารสีขาว
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


กรมการทหารช่าง จัดโครงการหน่วยทหารสีขาว