วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ค้นคุกเขาบินอีกรอบเจอมือถือและบุหรี่อื้อ
ผนึกกำลังค้นคุกเขาบินอีกรอบเจอมือถือและบุหรี่อีกเพียบ


รวบครอบครัวโจรขโมยตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ได้พร้อมของกลางจำนวนมาก
รวบครอบครัวโจรขโมยตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ได้พร้อมของกลางจำนวนมาก


ราชบุรีเตรียมความพร้อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมขององค์กรสตรีกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ โดยนำร่องที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นแห่งแรก


วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน


วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดงาน “วันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด”รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลในร้านกาชา


ค่ายภาษาอังกฤษความร่วมมืออาเซียนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดค่ายภาษาอังกฤษ โครงการความร่วมมือกับประเทศอาเซียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมปลายพร้อมรับประชาคมอาเซียน


พ่อเมืองโอ่งผนึกกำลังหลายหน่วยงานจู่โจมค้นคุกเขาบินเจอสิ่งของต้องห้ามเพียบ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


พ่อเมืองโอ่งผนึกกำลังหลายหน่วยงานจู่โจมค้นคุกเขาบินเจอสิ่งของต้องห้ามเพียบ


ลงนามบันทึกข้อตกลงการกำหนดราคารับซื้อผลผลิตสับปะรดขั้นต่ำ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการกำหนดราคารับซื้อผลผลิตสับปะรดขั้นต่ำ


กีฬาสัมพันธ์ศูนย์ให้การศึกษามรมจ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกีฬาสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความรักความสามัคคี


จทบ.ราชบุรี ประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดทหารบกราชบุรี ประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554


ตร.เมืองโอ่ง รวบแก๊งลักรถจักรยานยนต์พร้อมของกลางหลายรายการ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ตร.เมืองโอ่ง รวบแก๊งลักรถจักรยานยนต์พร้อมของกลางหลายรายการ อึ้งผู้ต้องหากว่าครึ่งเป็นเยาวชน


อธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมคุกเขาบินหลังนำนักโทษคดียาเสพติดรายสำคัญมาอยู่

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


อธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมคุกเขาบินหลังนำนักโทษคดียาเสพติดรายสำคัญมาอยู่


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงกับตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

โครงการอบรมผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมอบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม


พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนเทศบาล 5จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น


ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกรณี จ.ราชบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกรณี จ.ราชบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จ.ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หนุ่มค้าจิวเวอร์รี่ตัดสินจบปัญหารักสามเศร้าจ่อยิงกิ๊กแล้วยิงตัวตายตาม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


หนุ่มค้าจิวเวอร์รี่ตัดสินจบปัญหารักสามเศร้าจ่อยิงกิ๊กแล้วยิงตัวตายตาม


เปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนชั้นยศ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ตำรวจราชบุรี เปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อย ตำรวจเอกจังหวัดราชบุรีประชุมมอบนโยบายและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรีจัดประชุมมอบนโยบายและแก้ไขปัญหายาเสพติด


มรมจ.สรรหานายกและกรรมการสภาชุดใหม่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณาสรรหานายกและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ มติการพิจารณาศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นั่งนายกสภาอีกหนึ่งสมัย