วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รวบแก๊งต่างชาติชาวอิหร่านขับรถตระเวนชิงทรัพย์ ตำรวจสอบโยงบึ้มกทม.หรือไม่
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


รวบแก๊งต่างชาติชาวอิหร่านขับรถตระเวนชิงทรัพย์ ตำรวจสอบโยงบึ้มกทม.หรือไม่


การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทของตลาดศรีเมืองต่อการพัฒนาสินค้าเกษตร
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ตลาดศรีเมือง ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จ.ราชบุรี จัดการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของตลาดศรีเมืองต่อการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาไปพร้อมๆกัน


รมช.สาธารณสุข มอบนโยบายและร่วมพิธีทอดผ้าป่าของ รพ.ราชบุรี
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายและร่วมพิธีทอดผ้าป่า รายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลราชบุรี


ผู้แทนพระองค์ทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรี
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ผู้แทนพระองค์ทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรี


มรมจ.จับมือ ททท.ราชบุรี ลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือท่องเที่ยวและกีฬาราชบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษา ฝึกประสบการณ์มัคคุเทศก์ รองรับตลาดการท่องเที่ยว


ทหารช่างส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ไปขุดลอกคลองกันน้ำท่วมในกทม.

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ทหารช่างส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ไปขุดลอกคลองกันน้ำท่วมที่กทม.


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดีเอสไอตรวจพื้นที่ราชพัสดุสวนผึ้ง หลังรับเป็นคดีพิเศษพบยังมีการบุกรุกอยู่
ดีเอสไอตรวจพื้นที่ราชพัสดุสวนผึ้ง หลังรับเป็นคดีพิเศษพบยังมีการบุกรุกอยู่

บุกค้นบ้านที่ลักตัดไม้ในป่ามาทำเฟอร์นิเจอร์ให้รีสอร์ทนักข่าวและตำรวจเป็นลูกค้าด้วย
บุกค้นบ้านที่ลักตัดไม้ในป่ามาทำเฟอร์นิเจอร์ให้รีสอร์ทนักข่าวและตำรวจเป็นลูกค้าด้วย


จ.ราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2555”จังหวัดราชบุรีจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2555”


การประกวด CD Contest 2012
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีการเรียนรู้ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และพอเพียง วางแผนจัดงานประกวด โชว์ความสามารถนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูผ่านเวที CD Conntest 2012


คณะ สผ.สำรวจพื้นที่พัฒนาออกแบบภูมิทัศน์ถ้ำจอมพล
คณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล พัฒนาภูมิทัศน์สร้างจุดขายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนจอมบึง