วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กลุ่มต้านนิติราษฎร์ ทวงความคืบหน้ากับส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


กลุ่มต้านนิติราษฎร์ ทวงความคืบหน้ากับส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ผู้ว่าฯราชบุรีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกับสถานประกอบการและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี


จ.ราชบุรี ประกาศเจตนารมณ์ร่วม “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดราชบุรีประกาศเจตนารมณ์ร่วม “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ”


หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
พ่อเมืองราชบุรีนำส่วนราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอบ้านคา
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


อำเภอปากท่อจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน


โครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


โครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด