วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

ไฟป่าใน อ.สวนผึ้ง วิกฤติหนักไหม้แล้วหลายหมื่นไร่ หน่วยงานรัฐไม่เหลียวแล
ไฟป่าในอ.สวนผึ้งวิกฤติหนักไหม้แล้วหลายหมื่นไร่ หน่วยงานรัฐไม่เหลียวแล


แถลงข่าว“ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมใจ ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม”
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมใจ ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม”


งานแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2555ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


งานแข่งขันเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2555


วันสหกรณ์แห่งชาติ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดราชบุรีจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 พร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ


แสดงแบบผ้าไทย
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีร่วมเดินแบบผ้าไทยในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2555


จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการโดยมีส่วนราชการต่างเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


อบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำสตรี และผู้นำองค์กรต่างๆ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ที่ อ.วัดเพลง


เปิดตลาดที่ราชพัสดุ (สนามหญ้า)
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


พิธีเปิดตลาดที่ราชพัสดุ (สนามหญ้า) หลังปิดปรับปรุงนานกว่า 1 ปี