วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

กกต. ให้ความรู้ผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี

กกต. ให้ความรู้ผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เครือข่ายศิลปินบูรณาการร่วมกัน ประชุมวางแผนกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมโดยนำร่องภาคกลางที่ จ.ราชบุรี

เครือข่ายศิลปินบูรณาการร่วมกัน ประชุมวางแผนกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมโดยนำร่องภาคกลางที่ จ.ราชบุรี


เกษตรกรปลูกสับปรดยื่นหนังสือให้ส.ส.ร้องราคาสับปรดตก
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เกษตรกรปลูกสับปรดยื่นหนังสือให้ส.ส.ร้องราคาสับปะรดตกเปิดโครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


โรงพยาบาลค่ายภาณรังษี ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการ ให้กับแม่บ้านกำลังพล


จ.ราชบุรีเร่งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าตำบลเจดีย์หัก เป็นตำบลผลิตอาหารปลอดภัย
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดราชบุรีเร่งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าตำบลเจดีย์หัก เป็นตำบลผลิตอาหารปลอดภัย


จ.ราชบุรี เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง
จ.ราชบุรี เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2555


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดตัวนักเตะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดตัวนักเตะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก


เทศบาลเมืองราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เทศบาลเมืองราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555


จ.ราชบุรี เปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอโพธาราม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


โครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด " ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”


พ่อเมืองโอ่งกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำให้ทุกครอบครัวปลอดยาเสพติด
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำให้ทุกครอบครัวปลอดยาเสพติด

เปิดอบรมวิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดจังหวัดราชบุรีเร่งอบรมวิทยากร รองรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด