วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่1ที่ฝึกอบรมครบหลักสูตรแล้ว







อำเภอบ้านคาทำพิธีปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่1ที่ฝึกอบรมครบหลักสูตรแล้ว


อ.ปากท่อ แถลงข่าว การจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ประจำปี 2555







อำเภอปากท่อแถลงข่าว การจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ประจำปี 2555


หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน











จังหวัดราชบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง

เอสซีจี เปเปอร์ กลุ่มโรงงานบ้านโป่งสร้างฝายชลอน้ำ 200 ฝายที่อำเภอบ้านคา







เอสซีจี เปเปอร์ กลุ่มโรงงานบ้านโป่งสร้างฝายชลอน้ำ 200 ฝายที่อำเภอบ้านคา


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์แถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี







เทศบาลตำบลบ้านสิงห์แถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี


พิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร.








ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีจัดพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องในวัน อปพร.


ฆ่าปาดคอหนุ่มจยย.รับจ้างทิ้งศพกลางทุ่งนา








ฆ่าปาดคอหนุ่มจยย.รับจ้างทิ้งศพกลางทุ่งนา


เปิดอบรมหลักสูตรวิทยากร การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม








ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม เพื่อช่วยป้องกันการเสียจากโรคมะเร็ง


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มตรวจโรงพยาบาลราชบุรีหาสารซูโดอีฟีดรีน








สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มตรวจโรงพยาบาลราชบุรีหาสารซูโดอีฟีดรีน