วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางร่วมประเพณีสงกรานต์ ที่ จ.ราชบุรีรองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาร่วมประเพณีสงกรานต์ วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ข้าราชการ ลูกจ้าง ตามโครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

จ.ราชบุรี จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอดำเนินสะดวก

 
 
 
 
 
 
จ.ราชบุรี จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอดำเนินสะดวก 
 

วิสามัญเบียร์ ห้วยหมู เอเย่นต์ยาบ้าขณะเข้าล่อซื้อยาในบ้านเช่าวิสามัญเบียร์  ห้วยหมู  เอเย่นต์ยาบ้าขณะเข้าล่อซื้อยาในบ้านเช่า
          

อบจ.เมืองโอ่งเตรียมจัดงานประกวดต้นไม้ บอนไซ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป


อบจ.เมืองโอ่งเตรียมจัดงานประกวดต้นไม้ บอนไซ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
           

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจเยี่ยมศึกษาสภาพปัญหาเรือนจำกลางราชบุรีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจเยี่ยมศึกษาสภาพปัญหาเรือนจำกลางราชบุรี


ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรีปี 2555
ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรีประจำปี 2555

7 วัน อันตราย เทศกาลสงกรานต์ ราชบุรี มีผู้เสียชีวิตเพียง 4 รายจ.ราชบุรี ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน อันตราย มีผู้เสียชีวิตเพียง 4 ราย