วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จ่อยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวดับขณะกำลังขี่รถจักรยานออกกำลังกายจ่อยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวดับขณะกำลังปั่นจักรยานออกกำลังกาย             


ตำรวจเมืองโอ่งบุกทลายแก๊งลักรถมาชำแหละอะไหล่ขายได้ของกลางนับ 10,000 ชิ้นตำรวจเมืองโอ่งบุกทลายแก๊งลักรถมาชำแหละอะไหล่ขายได้ของกลางนับ 10,000 ชิ้น

จ.ราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจ.ราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมสาหร่ายลดโลกร้อนที่โรงไฟฟ้าราชบุรี

                       


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมสาหร่ายลดโลกร้อนที่โรงไฟฟ้าราชบุรี      

รองผู้ว่าฯเมืองโอ่ง เยี่ยมลูกหมีควายก่อนจะปล่อยสู่ป่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมลูกหมีควายก่อนจะปล่อยสู่ป่า

โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชี "สถาบันการเงินชุมชน”ธนาคารออมสินภาค 4ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชี "สถาบันการเงินชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ส.ส.บุญยิ่งเยี่ยมบ้านและมอบของให้กับชาวบ้านที่ประสบวาตภัยใน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี