วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จ.ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการจังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ


งานแถลงข่าวการจัดงานวิวาห์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดแถลงข่าวงาน "วิวาห์ทางน้ำ อลังการมหามังกรทอง ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ประจำปี 2555”


โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจ.ราชบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รมช.เกษตรฯ ตรวจราคาผักในสวนผักที่ อ.ดำเนินสะดวกรมช.เกษตรฯตรวจราคาผักในสวนผักที่ อ.ดำเนินสะดวก
            

ไฟไหม้ชุมชนวัดเขาเหลือกว่า 10 หลังคาเรือนค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาทไฟไหม้ชุมชนวัดเขาเหลือกว่า 10 หลังคาเรือนค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท