วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มวลชนในจังหวัดราชบุรีรวมตัวยื่นหนังสือสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมวลชนในจังหวัดราชบุรีรวมตัวยื่นหนังสือสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ราชบุรีจัดงาน”ย้อนอดีตตลาด 119 ปีเจ็ดเสมียน

 
 
 
 
 
 
จังหวัดราชบุรีจัดงาน "ย้อนอดีตตลาด 119 ปีเจ็ดเสมียน” ด้วยแสง สี เสียง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของชุมชนเจ็ดเสมียนจากอดีตสู่ปัจจุบันให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จัก ที่ บริเวณตลาดเก่า119 ปีเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

NGO จังหวัดราชบุรีรวมตัวยื่นหนังสือเสนอให้คณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้ประสบภัยคุกคามจาก ม.112

 
 
 
 
 
NGO จังหวัดราชบุรีรวมตัวยื่นหนังสือเสนอให้คณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้ประสบภัยคุกคามจาก ม.112


 
วันนี้(8 มิ.ย.55) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี กลุ่มองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ NGO ราชบุรี นำโดย ทนายนพ สุขาภิรมย์ ในฐานะเลขาธิการกลุ่มฯ ได้มายื่นหนังสือเสนอให้คณะรัฐมนตรีออก พระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้ประสบภัยคุกคามจาก ม.112 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ถึงนายกรัฐมนตรี
 
ซึ่งมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ป้องกันจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยเนื้อหาในข้อเสนอมีการระบุถึงเหตุการณ์นายอำพล ตั้งนพกุล หรือ อากง ที่เสียชีวิตในเรือนจำเพราะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังให้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเร่งบรรจุเรื่องการพิจารณาออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องโทษ จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ในการประชุม ครม. วันอังคารที่ 12 มิถุนายนนี้ด้วย
 
 
 
***************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
08/06/55

พาณิชย์จังหวัดราชบุรีและภาคเอกชนแถลงข่าวการจัดงาน “จัดสวน...แต่งบ้าน ครั้งที่ 2”

 
 
 
 
 

 
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีและภาคเอกชนแถลงข่าวการจัดงาน “จัดสวน...แต่งบ้าน ครั้งที่ 2”
 

จังหวัดราชบุรีจัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลต้านยาเสพติด
จังหวัดราชบุรีจัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลต้านยาเสพติด