วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รวบลูกค้ายาบ้าทยอยเข้ามาซื้อยากว่า 10 คน


รวบลูกค้ายาบ้าทยอยเข้ามาซื้อยากว่า 10 คน

ฆ่าปาดคอหนุ่มสักเสือเผ่นดิ้นลงไปตายในคลอง


ฆ่าปาดคอหนุ่มสักเสือเผ่นดิ้นลงไปตายในคลอง

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 15 "พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 15 "

กรมการทหารช่างจัดพิธีต้อนรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างกลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดานกรมการทหารช่างจัดพิธีต้อนรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างกลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน

เปิดรับสมัคร สจ.วันแรกคึกคักวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามบริหารงบประมาณวุฒิสภาฯ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ราชบุรีคณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามบริหารงบประมาณวุฒิสภาฯ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ราชบุรี