วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มอัมรินทร์กระจายเสียงราชบุรี จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตอัมรินทร์สคูลทัวร์ 55
กลุ่มอัมรินทร์กระจายเสียงราชบุรี จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตอัมรินทร์สคูลทัวร์ 55


หลายหน่วยงานของจังหวัดราชบุรีเร่งปรับภูมิทัศน์เตรียมรับในหลวงเสด็จฯเขาชะงุ้ม ราชบุรีหลายหน่วยงานของจังหวัดราชบุรีเร่งปรับภูมิทัศน์เตรียมรับในหลวงเสด็จฯเขาชะงุ้ม ราชบุรี


 

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมสัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมสัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก

รมต.เกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มที่จังหวัดราชบุรี


จ.ราชบุรี ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

กรมการทหารช่างจัดกิจกรรม “รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน”
กรมการทหารช่างจัดกิจกรรม รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน