วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดแถลงข่าวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ประจำปี 2555เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดงานแถลงข่าว ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นต้นแบบประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

กกต.จัดอบรมสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จัดอบรมสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ราชบุรีจัดฝึกอบรมวิทยากรประจำอำเภอในการเลือกตั้ง ส.อบจ.


องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดฝึกอบรมวิทยากรประจำอำเภอในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาแก่นจันทน์ เฉลิมพระเกียรติอบจ.ราชบุรี จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาแก่นจันทน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวาระพระชนมายุ 60 พรรษา


มือปืนโหด จ่อยิงช่างไฟฟ้าดับข้างเล้าหมูมือปืนโหด จ่อยิงช่างไฟฟ้าดับข้างเล้าหมู
     

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจัดแข่งขันฮูลาฮูบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจัดแข่งขันฮูลาฮูบ

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ของจังหวัดราชบุรีมีการระบาดกระจายแล้วหลายอำเภอ แต่ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ของจังหวัดราชบุรีมีการระบาดกระจายแล้วหลายอำเภอ แต่ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

นร. ร.ร.วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ออกเดินรับบริจาคเงิน เพื่อถวายวัดอมรวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา


นักเรียนโรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร)อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ออกเดินรับบริจาคเงินในเขตพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี เพื่อถวายวัดอมรวดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555

ทหารช่างราชบุรี จัดกิจกรรม รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบันทหารช่างราชบุรี จัดกิจกรรม  รวมพลังไทย ธำรงไว้ซึ่งสถาบัน 

ชาวบ้านร้องน้ำประปาล้นไหลท่วมบ้านมานานหลายเดือนแต่ไม่มีใครมาแก้ไขชาวบ้านร้องน้ำประปาล้นไหลท่วมบ้านมานานหลายเดือนแต่ไม่มีใครมาแก้ไข

กกพ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องพลังงาน