วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศาลจังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกฎหมาย เนื่อง “ในวันรพีศาลจังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกฎหมาย เนื่อง “ในวันรพี

จังหวัดราชบุรีทำพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระราชินีจังหวัดราชบุรีทำพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระราชินี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอย่างไม่เป็นทางการผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอย่างไม่เป็นทางการ


ป่าไม้แจ้งจับนายทุนหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าป่าชุมชนถูกนายทุนนำไปออกเอกสารสิทธิ์ป่าไม้แจ้งจับนายทุนหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าป่าชุมชนถูกนายทุนนำไปออกเอกสารสิทธิ์

ชาวบ้านร้องน้ำในคลองเน่าปลาตายมากว่า 10 วัน แต่ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแล

 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านร้องน้ำในคลองเน่าปลาตายมากว่า 10 วัน แต่ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแล
 

เปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2555สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2555 เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง และซื้อสินค้าในราคาโรงงาน