วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


วิทยาการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรสารวัตรรุ่นที่ 121

พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ตกับโรงเรียนของรัฐ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทำพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ตกับโรงเรียนของรัฐและเอกชนในสังกัดงวดแรกจำนวน 68 แห่ง รวม 2,736 เครื่อง พร้อมติวเข้มการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการแท็บเล็ตให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร

ราชบุรีจัดโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตวัยรุ่น เพื่อลดปัญหาแม่วัยใสราชบุรีจัดโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตวัยรุ่น เพื่อลดปัญหาแม่วัยใส

อบต.เกาะศาลพระ จับมือ ทีโอที เปิดบริการไวไฟฟรี ทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการไวไฟฟรีให้กับประชาชนทั่วทั้งตำบลเกาะศาลพระ

ทหารช่างราชบุรี ดำเนินคดีวัดชื่อดังรุกป่าราชพัสดุ


ทหารช่างราชบุรี ดำเนินคดีวัดชื่อดังรุกป่าราชพัสดุ

ร.ร. วัดเขาวัง จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เขาวังเกมส์ร.ร. วัดเขาวัง จัดการแข่งขันกีฬาภายในของน.ร. เขาวังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 39โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในนักเรียน ภายใต้ชื่อ มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2555

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รถบรรทุก 6 ล้อประสานงากับรถสองแถวผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 7 รายรถบรรทุก 6 ล้อประสานงากับรถสองแถวผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 7 ราย

กฟภ.ราชบุรี จัดโครงการ ชุมชนร่วมใจ ปลูกดูแลรักษ์ป่า ลดภาวะโลกร้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ราชบุรี และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการ ชุมชนร่วมใจ ปลูกดูแลรักษ์ป่า ลดภาวะโลกร้อน

พบขยะอันตรายถูกลักลอบนำมาทิ้ง รองผวจ.เมืองโอ่งสั่งเร่งดำเนินการจัดเก็บ


พบขยะอันตรายถูกลักลอบนำมาทิ้ง รองผวจ.เมืองโอ่งสั่งเร่งดำเนินการจัดเก็บ
   

ฝรั่งยิงตัวตายปริศนากลางสนามกอล์ฟ


ฝรั่งยิงตัวตายปริศนากลางสนามกอล์ฟที่ราชบุรี