วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ราชบุรี รับมอบภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 จากขนส่งจังหวัดราชบุรีอบจ.ราชบุรี รับมอบภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2จากขนส่งจังหวัดราชบุรี

อบจ.ราชบุรี สนับสนุนสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก


อบจ.ราชบุรี สนับสนุนสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก

สัมมนาหลักสูตรการใช้ชีวิต


บริษัท ซี แอนด์ เอ โปรดักส์ จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตรการใช้ชีวิต ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี มอบทุนการศึกษาพระบารมีปกเกล้า


สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ของมูลนิธิพระบารมีปกเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 141 ทุน

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก


ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบ้านคา


ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบ้านคา

งานแถลงข่าว คืนสู่เหย้าดรุณา 55 ปี ราตรีขาว-แดง


สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดแถลงข่าวงาน คืนสู่เหย้าดรุณา 55 ปี ราตรีขาว-แดง

เสวนาการจัดการความรู้ภายใต้แนวคิด การให้บริการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ฟาร์มมาตรฐาน


จังหวัดราชบุรีจัดเสวนาการจัดการความรู้ภายใต้แนวคิด การให้บริการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ฟาร์มมาตรฐาน