วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จัดหางานราชบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงานด้วยระบบITเพื่อคนราชบุรีมีงานทำ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดงานนัดพบแรงงานด้วยระบบ IT เพื่อคนราชบุรีมีงานทำ

 
ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานด้วยระบบITเพื่อคนราชบุรีมีงานทำโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการว่างงาน โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่ผู้สมัครงานซึ่งผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต ที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยนายจ้างสามารถดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้มีผู้สมัครงานล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตแล้ว กว่า 500 ราย และในงานดังกล่าวผู้สมัครงานสามารถสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ 50 บริษัท เลือกตำแหน่งงานว่างได้กว่า 5,000 อัตรา
นอกจากนี้ยังมีการฝึกสาธิตการประกอบอาชีพอิสระกว่า 10 อาชีพ อาทิ การทำซูชิ การพับดอกบัว  การพวงกุญแจ ทั้งนี้ยังมีการทดสอบความถนัดทางอาชีพ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การรับลงทะเบียนผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศการให้คำปรึกษาและป้องกันการหลอกลวงคนหางานและการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้คนพิการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่างงาน และประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับงานนัดพบแรงงานด้วยระบบ IT เพื่อคนราชบุรีมีงานทำในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2556**************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
22/02/56

ไม่มีความคิดเห็น: