วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ชุมนุมไทยทรงดำจังหวัดราชบุรีครั้งที่ 19


อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน  ชุมนุมไทยทรงดำจังหวัดราชบุรี  ครั้งที่  19  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ

 
ที่สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา  อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมไทยทรงดำจังหวัดราชบุรี   ครั้งที่  19  โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสม  เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี   นายประดิษฐ์  มั่นนิ่ม  นายก  อบต.ดอนคลัง  พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ  

โดยมีนางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์  รองนายก  อบจ.ราชบุรี  กล่าวรายงานถึงการจัดงานชุมนุมไทยทรงดำจังหวัดราชบุรี  ครั้งนี้  ได้ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่  19โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความเป็นปึกแผ่นของชุมชนให้ดำรงไว้อย่างยั่งยืน  ตลอดจนการ  ทะนุ  บำรุง ขนบธรรมเนียม  และวัฒนธรรมอันดีของชาติ  พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นชาติพันธ์ โดยมีจิตสำนึก ร่วมกันแสดงพลังในการสมานฉันของชนในชาติที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช 
         
 สำหรับชาวไทยทรงดำซึ่งเป็นวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่น่าศึกษาและควรค่าแห่งการอนุรักษ์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการแต่งกาย การละเล่น และวิถีชีวิต พร้อมทั้งพฤติกรรมสิ่งที่กลุ่มชาติพันธ์  ไทยทรงดำได้สร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ  ร่วมกันสั่งสมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  แสดงให้เห็น   ถึงความสามัคคี  รวมพลังร่วมใจกันรักษาชาติ
******************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
30/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: