วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

จ.ราชบุรี จัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2556จ.ราชบุรี จัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2556 เพื่อบริการกับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวบนท้องถนนด้วยความปลอดภัย

 
ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่ราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2556โดยมีส่วนราชการประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ แพทย์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มพลังมวลชน มูลนิธิ อป. พร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2556

ทั้งนี้เพื่อบริการกับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวบนท้องถนนด้วยความปลอดภัยในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันที่ 11เมษายน 2556-วันที่ 17เมษายน 2556 โดยเน้นตั้งจุดตรวจให้ถี่ขึ้นเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เน้น8มาตรการหลัก ด้านการบริหารจัดการ ด้านการป้องปรามผู้กระทำความผิด ด้านสังคมและชุมชน ด้านความปลอดภัยทางถนนและรถยนต์ ด้านการช่วยเหลือและกู้ชีพ ด้านจราจรและอำนวยความสะดวกเส้นทาง ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก และด้านการรายงานและวิเคราะห์เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด
********************************************
ภาพ/ข่าว   ภัทรพงศ์  คำเปรม
12/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: