วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองราชบุรีมอบประกาศนียบัตรในโครงการกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556


เทศบาลเมืองราชบุรีมอบประกาศนียบัตรในโครงการกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556

 
ที่ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตรการอบรมโครงการกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556โดยมีนายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ข้าราชกาลของเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สืบเนื่องจากขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีการปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กละเยาวชน มีเวลาว่างมากขึ้น และผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ซึ่งอาจจะใช้ว่างไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเทศบาลเมืองราชบุรี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 25มีนาคม-2เมษายน2556และกิจกรรมการจ้างเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-วันที่ 5 เมษายน 2556  

พื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชนอย่างแท้จริง ต่อชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในการดูและบุตรหลานช่วงปิดภาคเรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมพัฒนาด้านภาษา การจัดอบรมภาษาจีน จัดอบรมภาษาอังกฤษ จัดอบรมวาดสีชอร์ค จัดอบรมทำผ้าบาติก จัดอบรมผลิตโอ่งมังกรราชบุรี จัดอบรมทำขนมอาหารไทย จัดอบรมการเล่นดนตรีไทย จัดอบรมการเล่นดนตรีสากล  จัดอบรมคอมพิวเตอร์  จัดอบรมเขียนเว็บไซต์  เป็นต้น 
******************************************
ภาพ/ข่าว   ภัทรพงศ์  คำเปรม
12/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: