วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ 26-28 เมษายนนี้


เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ 26-28 เมษายนนี้

 
ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ริมน้ำวัดเจ็ดเสมียน) นาง อุดมลักษณ์ กาญจน์ อร่ามกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน นายสาวิทย์ เจียมจิระพร ปลัดอาวุโสอำเภอโพธาราม และนางกรุณา กาญจนประภากูล ผู้สนับสนุนการจัดงาน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ประจำปี 2556 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนนี้ ซึ่งเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ในด้านการท่องเที่ยว

สำหรับกิจกรรมในงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ตลอดทั้งสามวันประกอบด้วย การประกวดรถบุปผาชาติ การประกวดธิดาดอกไม้ การประกวดหม้ายสาวพราวเสน่ห์ การแข่งเรือยาวประเพณี การก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันเซปักตระกร้อ และการประกวดธิดารีไซเคิล
****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
12/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: