วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ราชบุรี โอเพ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556


ชมรมกีฬาเทควันโด จังหวัดราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ราชบุรี โอเพ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 มีเยาวชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,000 คน

 
เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย.56 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ส.ส.นภินทร  ศรีสรรพางค์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ราชบุรี โอเพ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 โดยมี นายอรรถพล  พระลักษณ์  ประธานชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดราชบุรี นายสุธีร์  เล้าศศิวัฒนพงศ์ รองประธานชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดราชบุรี คอยให้การต้อนรับ
           
สำหรับการแข่งขันกีฬาเทควันโดในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาเทควันโด พัฒนาทักษะการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักกีฬามีใจรักและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่กีฬาเทควันโดให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจให้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย
           
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีเยาวชน ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งชายและหญิง จากทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน และไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้ก็คือ น้องวิว หรือ เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2004 ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันในโอกาสนี้ด้วย

********************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
29/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: