วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 72


จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 72

 
เมื่อเวลา 08.15 น. ของวันที่ 30 เม.ย. 56 จังหวัดทหารบกราชบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 72 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี โดยมีพลตรี เครือนาคเกิดขำ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง และประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล
           
ในปี พ.ศ.2484จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้แยกออกมาจาก มณฑลทหารบกที่ 5ไปเป็นหน่วยขึ้นตรง มทบ.1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2484 จึงถือเอาวันที่ 30 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนา โดยจังหวัดทหารบกราชบุรีมีการจัดหน่วยตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข 51-301ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2531จังหวัดทหารบกราชบุรี ชั้น 1พร้อมทั้งปรับอัตราชั้นยศของ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี จากตำแหน่งเดิม พันเอกพิเศษ สูงขึ้นเป็นตำแหน่ง พลตรี และเป็นหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 15 ปัจจุบันมี พลตรีชัยกร  ประเสริฐสุข  เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

*****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: