วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

บริษัทเอกชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี


บริษัทเอกชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี

 
นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสา "มอบของขวัญ เพื่อการเรียนรู้”ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี โดยบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับบริษัท พีเอสดี รักษ์ไทย จำกัด และคณะกรรมการโครงการ รักเรียน เรียนอย่างเป็นสุข จัดขึ้น

เพื่อมุ่งเน้นในการช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส สำหรับกิจกรรมจิตอาสา "มอบของขวัญ เพื่อการเรียนรู้” ประกอบด้วย การตรวจฟันโดยทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี การสอนล้างมือและแปรงฟัน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก มอบสิ่งของ อุปกรณ์ และทุนอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์ฯ ทั้งนี้มีศิลปินชื่อดัง รุจน์และดิว The Star พร้อมด้วยแฟนคลับ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความบันเทิงกับน้องๆในครั้งนี้ด้วย
*********************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
22/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: