วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

ชาวตำบลเขาแร้ง จัดงานลาวเวียงสัมพันธ์


ชาวตำบลเขาแร้ง ร่วมใจกันจัดงานลาวเวียงสัมพันธ์ เพื่อสืบสานประเพณีอนุรักษ์สิ่งที่ดีงาม ไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชม

 
ที่อาคารเอนกประสงค์  อบต.เขาแร้ง  อ.เมือง จ.ราชบุรี  นายณรงค์  ครองชนม์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ลาวเวียงสำพันธ์  ครั้งที่  3 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงานเอาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นกราบไหว้ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายมานิต นพอมรบดี  สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย  พร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อบต.เดินทางมาให้เกียรติจำนวนมาก        
สำหรับชาวลาวเวียงหรือกลุ่มชนลาวตี้ในจังหวัดราชบุรีเป็นชนชาติลาวทีถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่  สมัยกรุงธนบุรีประมาณ  200  ปีที่ผ่านมา  ที่เรียกกันว่าลาวตี้ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มักจะพูดลงท้ายกันว่า ตี้ จากการเล่าต่อกันมาชาวลาวเวียงจันทร์ถูกกวาดต้อนกันมาจนถึงรัชกาลที่  5 ได้มีการเลิกทาสบรรดาเชลยลาวทั้งหมดมีอิสระ ก็ได้ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินไปตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี   

ส่วนหนึ่งไปยังทิศตะวันตก จากบริเวณเขาแร้ง ไปพื้นที่อำเภอจอมบึง หมู่บ้านนาสมอ  บ้านสูงเนิน  บ้านทำเนียบ  บ้านเก่า และบ้านวังมะเดื่อ  เป็นต้น  จากทางทิศตะวันออก จากวัดพญาไม้ ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลนางแก้ว ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านเลือก บ้านสิงห์ เขตพื้นที่อำเภอ โพธาราม และพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับประเพณีที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมคือเรื่องความรักความสามัคคีในชุมชนและหมู่คณะ  พร้อมทั้งมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ อย่างมั่นคง 

********************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
19/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: