วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

โรงไฟฟ้าราชบุรี พร้อมรับสถานการณ์ การหยุดจ่ายก๊าซ


โรงไฟฟ้าราชบุรี พร้อมรับสถานการณ์  การหยุดจ่ายก๊าซ

 
นายสมนึก  จินดาทรัพย์   กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด   เปิดเผยว่า   เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าแก๊สยาดานาต้องหยุดเพื่อ  ปรับปรุงตามแผนปรกติจะต้องหยุดส่งแก๊สตั้งแต่วันที่  4   จนถึงวันที่ 14   เมษายน  2556  หยุดส่งจริงๆตั้งแต่วันที่  5  ทางโรงไฟฟ้าเราไม่นิ่งนอนใจ กำลังผลิตเราก็มีอยู่  11  เปอร์เซ็นต์ของกำลังผลิตทั้งประเทศ เราก็ใช้แก๊สจากพม่าเป็นหลักเราเตรียมพร้อมอยู่ 3 ด้าน   ด้านแรกก็คือตัวเครื่องจักรอุปกรณ์  เราได้ตรวจสอบพลังความร้อนร่วมการเปลี่ยนเชื้อเพลิง  จนมีความมั่นใจว่า เครื่องเราทุกเครื่องพร้อม หมดสำหรับตัวโรงพลังความร้อนเราก็ได้ทดสอบด้วยน้ำมันเตา โดยน้ำมันเตาที่มีกำมะถัน 2  เปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้กำจัดสารซันเฟอร์ ที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเตา ที่มีประสิทธิ์ภาพถึง  97  เปอร์เซ็นต์  เรามั่นใจในอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งเครื่องจักรกรณีที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม  
         
สำหรับภาพรวมทั้งประเทศมั่นใจได้ว่า  ทาง ปตท.ก็ตั้งศูนย์  ติดตามสถานการณ์ การหยุดจ่ายกาซ โดยมีการสำรองน้ำมันถึง  2 เท่า  ของที่ใช้จริงเช่นน้ำมันเตามีการสำรองมากกว่า  2  เท่า  ที่จะใช้ น้ำมันดีเชล ก็เช่นกัน  เราพร้อมทั้งปริมาณเครื่องจักร ประมาณเชื้อเพลิงสำรอง ชุมชนและมาตรการสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคเอกชลภาคอุตสาหกรรมประชาชน มั่นใจได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ  สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีเราพร้อม  100  เปอร์เซ็นต์ ******************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
04/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: