วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จังหวัดราชบุรีเข้ารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนื่องในวันสงกรานต์


บรรยากาศการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดราชบุรี ร่วมรดน้ำขอพรกันอย่างคึกคัก

 
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีทั้งส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เข้ารดน้ำขอพร นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกคน ที่ได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามแบบนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้ผู้ร่วมงานได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์นี้ด้วย

การรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน

"การดําหัว"ก็คือการรดนํ้านั่นเองแต่เป็นคําเมืองทางเหนือการดําหัวเรียกกันเฉพาะการรดนํ้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง เช่น พ่อเมือง เป็นต้น เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป หรือขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ สิ่งที่ต้องนําไปในการรดนํ้าดําหัวก็คือ นํ้าใส่ขันเงินใบใหญ่ ในนํ้าใส่ฝักส้มป่อยโปรยเกสรดอกไม้และเจือนํ้าหอม นํ้าปรุงเล็กน้อยพร้อมด้วยพานข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องสักการะอีกพานหนึ่ง ซึ่งบรรยากาศก็เป็นอย่างคึกคักสนุกสนาน
           
           


*****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
10/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: