วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธีอำลาชีวิตทหาร และมอบวุฒิบัตรการศึกษาทหารกองประจำการ


จังหวัดทหารบกราชบุรี ทำพิธีอำลาชีวิตทหาร และมอบวุฒิบัตรการศึกษาทหารกองประจำการ

 
ที่อาคารอเนกประสงค์ร่วมใจ จังหวัดทหารบกราชบุรี พลตรีชัยกร  ประเสริฐสุข  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหาร และมอบวุฒิบัตรการศึกษา ทหารกองประจำการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พลทหารที่จะถูกปลดรู้สึกเป็นเกียรติ ในการที่ตนได้รับราชการทหารครบตามกำหนด เพื่อผูกพันให้ทหารรักกรมกองและราชการทหาร

อีกทั้งยั้งแสดงให้เห็นถึงความรักความมีเยื่อใยของผู้บังคับบัญชาต่อพลทหารที่จะปลดซึ่งทหารกองประจำการที่สำเร็จเข้ารับวุฒิบัตรการศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆไปประกอบอาชีพตามความรู้ ความสามารถ สร้างเสริมความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป โดยมีทหารที่เข้ารับวุฒิบัตรครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 87 นาย
*******************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: