วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จ.ราชบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภาครัฐและเอกชน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 มีผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการร่วมงานจำนวนมาก

 
ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

โดยนายเกียรติศักดิ์ บุญสนอง หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคม หรือ May Day เป็นวันแรงงาน ในอดีตยุโรปถือว่าวันเมย์เดย์ เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใหม่ในทางเกษตรกร จึงมีพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริง เพื่อเป็นการบวงสรวงบนบานขอให้ปลูกพืชผลได้ดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และสืบทอดปฏิบัติเรื่อยมาในหมู่ชนบทของเกาะอังกฤษจนกระทั่งทุกวันนี้ จากการที่มีวันเมย์เดย์เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเอาเป็นวันหยุดงานของคนทำงาน วันฉลองและวันรื่นเริงของผู้ใช้แรงงาน

ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในปี พ.ศ.2433 หลายประเทศทางตะวันตก จึงมีการเรียกร้องให้วันที่ 1พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตือนใจให้ประชาชน ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ สำหรับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30เมษายน 2499 สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วันแรงงานแห่งชาติ ดังนั้น จ.ราชบุรี จึงได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบรางวัลขวัญใจแรงงานชาย หญิง ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมมี การแสดงขบวนพาเหรดแสดงพลังของผู้ใช้แรงงาน และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้แรงงาน การประกวดกองเชียร์ การจับฉลากแจกของรางวัลแก่ผู้ใช้แรงงาน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมามาย ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


******************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม

01/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: