วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์ ประจำปี 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์ ประจำปี 2556 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร

 
ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4000ที่นั่ง นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์ ประจำปี 2556 โดยมี นายสม  เอี้ยวสุวรรณ  นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายอรรถพลพระลักษณ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
           
นายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์ ประจำปี 2556ว่า เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรด้วยการใช้กีฬาในการพัฒนา

อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และเป็นการพบปะสังสรรค์ ทำให้เกิดความรักใคร่สามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่คณะโดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่  สีเขียว  สีส้ม  สีฟ้า  สีชมพู และกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 2ประเภท คือ กีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตซอลชาย กีฬาบอลเลย์บอลหญิง กีฬาแชร์บอลทีมผสม กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ และกีฬามหาสนุก รวมทั้งได้จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค.56 ซึ่งบรรยากาศภายก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน**************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
03/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: