วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สํารวจพื้นที่ปล่อยสัตว์คืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี สํารวจพื้นที่ปล่อยสัตว์คืนถิ่นวนาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

 
ที่บริเวณศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ( แก่งสัมแมว )  หมู่ที่  3 บ้านห้วยม่วง  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี  นายสุเทพ  บุญประคอง  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี นายประทีป  เหิมพยัคฆ์  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อดูสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทย- พม่า และทรงปล่อยละองหรือละมั่ง สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เมื่อ 20 ปี   พร้อมทั้งสํารวจพื้นที่เพื่อปล่อยสัตว์คืนถิ่นวนาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี   

 นายสุเทพ  บุญประคอง  กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีโครงการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติทำมาแล้ว 3ปี สำหรับโครงการนี้จะนำมาปล่อยที่ราชบุรี ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี  โดยความร่วมมือจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยสัตว์ของโครงการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เพื่อทำให้สัตว์ป่าที่มีอยู่แล้วเกิดความสมบูรณ์และมีความหลากหลายมากขึ้น

เป็นการคืนงานที่ได้สร้างมาจากสถานีเพาะเลี้ยงที่มีอยู่ทั่วประเทศ 24 แห่ง ไม่ว่าสัตว์ป่าที่เป็นของกลางที่ได้จับมา  และหลังจากนำมาเพาะเลี้ยงและมีการขยายพันธุ์แล้ว ก็จะนำคืนสู่ถิ่นธรรมชาติ  การสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ว่าพื้นที่ความเหมาะสมหรือไม่ สัตว์ที่จะนำมาปล่อย ไม่ว่าจะเป็น ละอง ละมั่ง กวางป่า เนื้อทราย ในอดีตเคยมีอยู่ ระบบนิเวศน์ของสัตว์ป่าและของป่าไม้แล้วจะเกื้อหนุนกันทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่  

ทั้งนี้เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม  ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทหาร ตํารวจ ประชาชน เยาวชน มาปลูกจิตสำนึกร่วมกัน โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่ 25 กรกฎาคม
******************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
01/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: