วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราชบุรีเสาะหาแหล่งดินปั้นโอ่งมังกร


รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมกับสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาลงดูพื้นที่หาแหล่งดิน  ยืดอายุ ต่อยอดนำไปสู่การเป็น เมือง โอ่งมังกร

 
ที่ตำบลบางโตนด ตำบลธรรมเสน  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่การขุดดินเหนียวหลัง  ใน ปัจจุบันโรงงานปั้นโอ่งมังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนั้น  กําลังจะประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนดินเพื่อนํามาปั้นโอ่ง  ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจหาแนวทางในการแก้ปัญหา เรื่องแหล่งดินที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งตนดูแลรับผิดชอบสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี จึงมีหน้าที่ดูแลพื้นที่การอนุญาตให้พื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดิน  โดยเฉพาะแหล่งดินที่จะนำไปปั้นโอ่งของราชบุรีอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินในเขตอำเภอโพธาราม 

ซึ่งอยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันว่า   จะทำอย่างไรที่จะหาทางสนับสนุนให้มีแหล่งดินเหนียวให้กับสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาได้ใช้ในการปั้นโอ่งหรือ ศิลปกรรม เพื่อต่อยอดนำไปสู่การเป็นสัญลักษณ์ของโอ่งราชบุรี อย่างถาวร  หรือมีแหล่งดินที่จะใช้ได้ตลอดไป  จึงได้ดำเนินการสำรวจแหล่งที่จะขุดดินซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเจ้าของที่ดินยังหวงแหนที่ดินยังเอาไว้ประกอบอาชีพ ทำให้ซื้อที่ดินของสมาคมฯยากขึ้น จึงได้ดำเนินการหาช่องทางสนับสนุน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันค้นหาว่ามีพื้นที่ไหนที่จะขายดินให้กับทางสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีได้
               
นายธวัชชัย เจริญดินไทย  เจ้าของโรงโอ่งเจริญดินไทย ตั้งอยู่เลขที่ 103/5 ถนนเพชรเกษม  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า  กรมทรัพยากรธรณีได้เข้ามาสำรวจบริเวณย่านอำเภอโพธาราม ในตำบลสมถะ ตำบลธรรมเสน ตำบลบางโตนด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538- 2539 เป็นแหล่งดินที่สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีและสมาชิกสมาคมฯ ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งแต่เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2520 ทางกลุ่มโรงโอ่งใช้แหล่งดินอยู่ที่ตำบลหลุมดิน และก่อนหน้านั้นจะใช้อยู่บริเวณสระคู่ช่วงบริเวณศาลากลางจังหวัด  แต่เดิมเรียกสนามบินเก่า เป็นแหล่งเดิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2480 เป็นที่ตั้งศาลากลางในปัจจุบันนี้ เดี๋ยวนี้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้ว ย้ายไปอยู่ที่ตำบลหลุมดินได้ประมาณ  20  ปี  ตอนนี้แหล่งหลุมดินมีน้อยและที่ดินมีราคาสูง จึงย้ายมาที่ตำบลบางโตนด  ตำบลธรรมเสน และยังใช้ดินอยู่ แล้วเริ่มหายากมากขึ้น
          
ดินแถวนี้เรียกว่าแหล่งดินเหนียวราชบุรีที่มีความเหนียว สามารถกักเก็บน้ำได้ดี ทางสมาคมได้ใช้แหล่งดินนี้ส่วนใหญ่จะมีไปใช้ที่แหล่งหลุมดินบ้างประปลาย ตอนนี้มีแหล่งดินที่ชาวบ้านจะมาขายนั้นจะหายากมากขึ้น เพราะว่าที่ดินส่วนใหญ่จะปลูกอ้อยแทบทั้งหมด เนื่องจากมีราคาดีก็จะไม่อยากขายที่ดินกัน  คนที่ขายนั้นก็จะเอาไปทำบ่อกุ้ง  ซึ่งจะมาแย่งซื้อที่ดินที่นี่เหมือนกัน โดยที่ส่วนมากหลังการตักดินแล้วจะปล่อยปลาเป็นแหล่งน้ำใช้ของชาวบ้าน  จะปล่อยพันธุ์ปลาพวกพันธุ์ปลาตะเพียน  ปลาสวาย ชาวบ้านจะได้ใช้ตรงนี้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือ จะมีเอกชนบางรายมาขอเช่าพื้นที่เพื่อทำการเกษตรเลี้ยงปลาด้วย
*******************************************
 ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
01/05/56  

ไม่มีความคิดเห็น: