วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สภาพอากาศร้อนอบอ้าวประชาชนแห่เล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและแล้งจัด ทำคนราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงแห่เล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ


บรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่หลบร้อน หนีเล่นน้ำตกแก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากถึง 39-40 องศา ทำให้ประชาชนเดินไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่นที่ อ.สวนผึ้ง บริเวณแก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งน้ำตกแก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง มีนักท่องเที่ยวได้แวะเข้าไปเล่นน้ำ และเดินพักผ่อนชมธรรมชาติกันอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริเวณน้ำตกแก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง จะมีปริมาณน้ำตามลำธารน้อยลงก็ตาม ซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ คอยดูแล และให้คำแนะนำพร้อมทั้งได้บอกถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ให้แก่นักท่องเที่ยวทราบ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องเกิดความหงุดหงิดในภายหลัง โดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กล่าวว่า ในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในน้ำตกกันอย่างต่อเนื่อง
แต่สภาพทั่วไปในปัจจุบันของน้ำตก จะมีปริมาณน้ำที่น้อยลง เพราะฝนหยุดตกติดต่อกันหลายเดือนนั่นเอง โดยในแต่ละวันได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ไปคอยดูแลตามจุดต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนลงเล่นน้ำอย่างน้อย 2-3คน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ติดตั้งป้า ประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงจุดที่อาจเป็นอันตรายอีกด้วย ส่วนสภาพทั่วไปในบริเวณน้ำตก ขณะนี้มีปริมาณน้ำที่ลดน้อยลงตามลำดับ แต่ยังคงพอมีกระแสน้ำไหลลงมาจากหน้าผาด้านบน ผ่านซอกหินลงสู่แอ่งน้ำตลอดเวลาสามารถให้นักท่องเที่ยวนั้นลงแช่น้าและว่ายเล่นได้
     
ในส่วนของ แก่งส้มแมว (สวนป่าสิริกิต์) ห่างจาก อ.สวนผึ้ง 25 กม. เป็นลำธาร มีเกาะแก่งกลางน้ำภาชี เหมาะสำหรับเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในพื้นที่สวนป่าสิริกิต์ ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน สวนป่าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยมและ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี


*********************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
08/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: