วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กาชาดมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุพัดกาชาดราชบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุพัด

 
เวลา  10.00  น. ของวันที่  3  พฤษภาคม  2556  ที่ผ่านมา นางสายฝน  บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด นายธวัชชัย วิสมล  นายอําเภอโพธาราม  นายสมพงศ์  สุธาพจน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค  บริโภค และไข่ไก่  มามอบให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยพายุพัด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม  ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม 

หลังเกิดเหตุพายุพัดถล่มสร้างความหายให้แก่บ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน และพืชผลทางการเกษตร เมื่อวันที่  29 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 4ตำบล ได้แก่ ตำบลเขาชะงุ้ม จำนวน  215  หลังคาเรือน  ตำบลเตาปูน จำนวน  156 หลังคาเรือน ตำบลชำแระ จำนวน 25 หลังคาเรือน  ตำบลธรรมเสน จำนวน 37 หลังคาเรือน รวมทั้งหมด 433  หลังคาเรือน  ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ตําบลของอําเภอโพธาราม ได้นำงบประมาณไปจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว
              
นอกจากนี้ยังมีผู้ประสบภัยจากพายุพัดอีกกว่า 400หลังคาเรือน ในตําบลรางบัว และตําบลแก้มอ้น  อําเภอจอมบึง ตําบลเบิกไพร  ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งทางจังหวัดจะให้การช่วยเหลือต่อไป  
*******************************************
ภาพ/ข่าว   ภัทรพงศ์  คำเปรม
06/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: