วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตำจำลองอบจ.ราชบุรี ทำพิธีเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง ประจำปีงบประมาณ 2556

 
ที่สนามกีฬาวัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง ของ อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556โดยมีนายสม เอี้ยวสุวรรณ นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอรรถพล พระลักษณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายประพาส มากสิน สมาชิก ส.อบจ.ราชบุรี และนายสมนึก มุยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
           
อบจ.ราชบุรี จัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญา ไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง เพื่อเพิ่มสินค้าพื้นถิ่นของประชาชนในพื้นที่ ต.เขาแร้ง และพื้นที่ ต.ใกล้เคียง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สืบสานภูมิปัญญา การจัดทำไม้ดัด ไม้บอนไซ ภูเขาน้ำตกจำลอง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยมีชาวบ้านในท้องถิ่นและผู้ที่รักต้นไม้ดัด ต่างให้ความสนใจจากทั่วประเทศนำไม้ดัด ไม้บอนไซรูปทรงต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด ซึ่งราคาแพงที่สุด ได้แก่ ต้นมะสังข์ และต้นชวนชม ราคา 2 ล้านบาท
******************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
02/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: