วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด เปิดที่ทำการสำนักงานภูมิภาคราชบุรี


บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด เปิดที่ทำการสำนักงานภูมิภาคราชบุรี

 
ที่บริเวณที่ทำการสำนักงานภูมิภาคราชบุรี เลขที่ 44/35ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานภูมิภาคราชบุรี ของบริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด โดยมีคุณวีนา ศรีสรรพางค์ รองประธาน บริษัท แอ็คโกรคอมเมิร์ส กรุ๊ป จำกัด(นายกสโมสรซอนต้าราชบุรี)พร้อมด้วยนายเอกชัย สุพานิชวรภาชน์ นายก อบต.เจดีย์หัก เข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่ง

คุณภิญญาวัฒน์ จันทรกานตานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100%โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มบริการของธนาคารกรุงไทยให้สมบูรณ์ และครบวงจร และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว โดยกรุงไทยธุรกิจ ลิสซิ่ง เป็นบริษัทที่มุ่งให้บริการทางการเงิน อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ประกอบด้วยสินเชื่อแบบลิสซิ่ง และเพื่อการพาณิชย์ คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ประกอบการเช่น รถบรรทุก รถขุด รถตัก เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีบริการ เช่าลิสซิ่งรถยนต์ แบบดำเนินงาน หรือเช่ารถ เพื่อใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และยังมีบริการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบัน บริษัทได้เปิดที่ทำการสำนักงานภูมิภาคไปแล้ว 11 แห่ง และที่จังหวัดราชบุรี ก็เป็นแห่งที่ 12************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
14/06/56

ไม่มีความคิดเห็น: